Prof.Dr. Ömer L. Gebizlioğlu

Prof. Dr. Ömer L. Gebizlioğlu
Dekan V.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi’ nin hızlı gelişme sürecinde eğitim-öğretim ailesine katılan en genç üyedir. Fakültemiz, 2009 yılında “Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme”, “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” ve “Gayrimenkul ve Varlık Değerleme” Bölümleri ile eğitim-öğretime başlamış, bir yıl sonra da bu üç bölüme ilaveten “Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü” faaliyete geçmiştir. 2014 yılında, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme Bölümü' nün adı “Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü” olarak değişmiştir.
5 Nisan 2017 Tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Fakültemiz bünyesindeki Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ile Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümleri, Üniversitemiz bünyesinde yeni kurulan işletme Fakültesine aktarılmış olup, açılacak yeni bölümleri ile büyüme ve gelişme sürecini devam ettirecek olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi halen eğitim ve öğretime Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümleri ile devam etmektedir.

Fakültemizin farklılığını ve ayrıcalığını sağlayan temel yaklaşım eğitim-öğretim yöntemlerimizde öğrencilerimizin saygın ve geçerli bir meslek edinmelerini sağlamak için mesleki uygulamalara ağırlık verilmesidir.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin temel eğitim-öğretim yöntemi bu önemli husus göz önünde bulundurularak saptanmıştır. Fakültemiz ders programlarında, ilk sınıflarda çağdaş bilimsel eğitime yeterli düzeyde yer verilmektedir. Ancak, meslek ve uzmanlık kazandırma amacının gerçekleşebilmesi için ileri sınıflarda asıl ağırlık mesleki bilgilerin verilmesine ve uygulamalara verilmiştir. Bu yöntem ve yaklaşımların sonunda Fakültemizden mezun olan öğrenciler bir meslek sahibi olarak kendilerini çalışma yaşamına yakın hissetmektedir. Bu olgular mezunlarımızın alanlarında iş bulma çabalarına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Fakültemizde bulunan bölümler, çift ana dal ve yan dal programları ile öğrencilerimizin çok disiplinli eğitim fırsatlarından daha çok yararlanmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca, Fakültemiz öğrencilerimizi mezuniyet sonrası hayata daha iyi hazırlayabilmek için dünyanın tanınmış üniversiteleri ile akademik ve öğrenci değişimi programları uygulaması içinde olup, sanayi ve hizmet sektörleri kuruluşları ile eğitim ve staj konularında da anlaşmalara sahip bulunmaktadır.

Fakültemiz, Kadir Has Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri, Kadir Has Üniversitesi dışından görevlendirilen öğretim üyeleri ve uygulamacı öğretim görevlilerinden oluşan bir akademik kadroya sahiptir. Öğretim üyelerimiz alanlarında en üst düzeyde eğitim görmüş, deneyimli ve önemli bir kısmı yurt dışında doktora yapmış yetkin kişiler olup hedeflediğimiz en üst düzey eğitim-öğretimin esas unsurunu oluşturmaktadırlar. Özellikle vurgulanması gereken önemli bir nokta da,  uygulama alanlarından gelen öğretim görevlilerimizin kendi alanlarında ve çalışma yaşamında uzmanlıklara ve yöneticilik düzeylerinde birikimlere sahip kişiler olmasıdır.

Prof. Dr. Ömer L. Gebizlioğlu
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.

Mail: omer.gebizlioglu@khas.edu.tr