UTL 202 Lojistiğe Giriş 3
HU   311 Ticaret Hukuku 3
UTL 323 Taşıma Hukuku 3
UTL 315 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
UTL 304 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 3
UTL 328 Taşımacılık ve Operasyon Yönetimi 3
UTL 334 Uluslararası Ticarete Giriş 3
UTL 431 Entegre Lojistik Yönetimi 3
UTL 423 Depo ve Envanter Yönetimi 3
UTL 441 Lojistik Bilgi Sistemleri 3
UTL 452 Lojistik Planlama ve Modelleme 3
UTL 428 Deniz ve Liman İşletmeciliği 3
Toplam kredi 36

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ders programı uyarınca alınacak seçmeli dersler (8 ADET) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ders programında yer alan seçmeli derslerin yerine sayılacaktır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik ders planında muaf olunan derslerin yerine sayılacak dersler:


U.A Ticaret ve Lojistik Bölüm Dersi

 

 • UTL 314 Uluslararası Ticari Örgütler
 • PA    303 Uluslararası Pazarlama
 • UTL 214 Uluslararası Ekonomi

Bankacılık ve Sig. ders planındaki eşdeğeri

 • BS 312 Sigorta İşletmeleri Yönetimi
 • BS 422 Müşteri ilişkileri Yönetimi
 • BS 401 Uluslararası Bankacılık
UTL 214 Uluslararası Ekonomi 3
UTL 202 Lojistiğe Giriş 3
BS    216 Sigortacılık 3
PA    303 Uluslararası Pazarlama 3
UTL 323 Taşıma Hukuku 3
UTL 315 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
UTL 304 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 3
UTL 328 Taşımacılık ve Operasyon Yönetimi 3
UTL 334 Uluslararası Ticari Örgütler 3
UTL 334 Uluslararası Ticarete Giriş 3
UTL 431 Entegre Lojistik Yönetimi 3
UTL 423 Depo ve Envanter Yönetimi 3
UTL 441 Lojistik Bilgi Sistemleri 3
UTL 452 Lojistik Planlama ve Modelleme 3
UTL 428 Deniz ve Liman İşletmeciliği 3
Toplam kredi 45

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü ders programı uyarınca alınacak seçmeli dersler (8 ADET) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ders programında yer alan seçmeli derslerin yerine sayılacaktır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik ders planında muaf olunan derslerin yerine sayılacak dersler:


U.A Ticaret ve Lojistik Bölüm Dersi

 • PA 202 Pazarlamaya Giriş
 • HU 311 Ticaret Hukuku
 • FN  203 Finansın Temelleri

GVD. ders planındaki eşdeğeri

 • GVD 204 Gayrimenkul Sektöründe Pazarlama
 • HU    212 Borçlar Hukuku
 • FN     314 Finansal Yönetim
BK    105 Bilgi Teknolojileri Kullanımı 3
PA    202 Pazarlamaya Giriş 3
UTL 202 Lojistiğe Giriş 3
HU   311 Ticaret Hukuku 3
PA    303 Uluslararası Pazarlama 3
UTL 323 Taşıma Hukuku 3
UTL 315 Tedarik Zinciri Yönetimi 3
UTL 304 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 3
UTL 328 Taşımacılık ve Operasyon Yönetimi 3
UTL 334 Uluslararası Ticarete Giriş 3
UTL 431 Entegre Lojistik Yönetimi 3
UTL 423 Depo ve Envanter Yönetimi 3
UTL 441 Lojistik Bilgi Sistemleri 3
UTL 452 Lojistik Planlama ve Modelleme 3
UTL 428 Deniz ve Liman İşletmeciliği 3
Toplam kredi 45

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü ders programı uyarınca alınacak seçmeli dersler (8 ADET) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ders programında yer alan seçmeli derslerin yerine sayılacaktır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik ders planında muaf olunan derslerin yerine sayılacak dersler:


U.A Ticaret ve Lojistik Bölüm Dersi

 • MAT 101 Genel Matematik I
 • MAT 102 Genel Matematik II
 • FN     203 Finansın Temelleri
 • BS     216 Sigortacılık
 • UTL  214 Uluslararası Ekonomi

Muhasebe ve Fin. ders planındaki eşdeğeri

 • MAT 111 Matematik
 • MAT 112 İşletme Matematiği
 • FN     314 Finansal Yönetim
 • EK     313 Para ve Bankacılık Ekonomisi
 • FN     401 Uluslararası Finans